Obchodné podmienky | Fotoobrazy z plátna

Obchodné podmienky 

I. Základné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") sú vydané podľa § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník")

Fotoobrazy z plátna s.r.o.
Smetanova 1908/9
737 01 Český Těšín

IČ: 142 12 544

Kontaktné údaje:

e-mail: objednavky@fotoobrazyzplatna.sk
telefón: +420 792 366 459 (Po – Pi 10:00 – 16:00)

Prevádzka: 

Smetanova 1908/9
Český Těšín 737 01
web: fotoobrazyzplatna.sk (ďalej len „predávajúci“)

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „kupujúci“), prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke,  dostupné na internetovej adrese ...  (ďalej len „internetový obchod“).

3. Ustanovenie obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednanie v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok. 

4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II. Informácia o tovare a cenách 

1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastnostiach sú uvedené pri jednotlivom tovare v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátene dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou, poštovnou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti do doby, počas ktorej sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje zjednanie kúpnej zmluvy, za individuálne zjednaných podmienok. 

2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu, je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. 

3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky. 

4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru sa nedajú kombinovať, ak sa predávajúci s kupujúcom nedohodne inak. 

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy 

1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby. 

2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

- prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, pokiaľ sa predtým zaregistroval v internetovom obchode,
- vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob tovaru a doručenia.

4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo nákupu. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami. 

5. Predávajúci kontroluje počet pixelov pomocou systému pre vkladanie fotiek. Predávajúci nekontroluje obsah fotky (to je na každom kupujúcom, aby fotky posielal v poriadku, nerozmazané, také ako ich chce vytlačiť). Predávajúci upozorňuje kupujúceho na nedostatočný počet pixelov danej fotky. Kupujúci má možnosť si fotku pre tlač skontrolovať v košíku alebo pred dokončením objednávky pomocou tlačidla "Skontrolovať pre tlač". Za obsah fotky predávajúci neručí a je za zaň zodpovedný kupujúci. Kupujúci prehlasuje, že je majiteľom autorských práv fotiek v objednávke a plne zodpovedá za prípadné porušenie autorských či iných práv a za prípadne spôsobenú škodu. Systém vám dovolí vložiť fotku vo výške maximálne 20 MB, ak  bude fotka presahovať túto veľkosť môžete fotku znížiť alebo nám fotku poslať na e-mail: objednavky@fotoobrazyzplatna.sk

- Plátno má zahnuté natlačené okraje. Hrany zrkadlíme (kopírujeme 2,5 cm z okrajov fotky a tlačíme na hrany), takže do systému vkladajte, prosím fotku, pokiaľ možno s dostatočným pozadím. To znamená, vkladajte prosím fotky tak, aby pri okrajoch nebola časť ruky, hlavy... berte, prosím, na vedomie, že tie 2,5 cm z okrajov budeme kopírovať na hranu. Reklamácia sa na toto nevzťahuje. 

- Za orezanie fotky v náhľade si každý zákazník zodpovedá sám. Na prednej strane fotoobrazu bude iba tá časť, ktorú vidíte v náhľade ako čistú fotku, to čo bude pod čiernym pásikom na obraze nebude! 

V prípade, že fotka nebude sedieť rozmeru, ktorý ste si zakúpili, predávajúci môže fotku mierne orezať, tak aby sedela danému rozmeru. Alebo predávajúci môže zvoliť o niečo väčší rozmer, tak aby fotka pekne zapadla do rozmeru a má právo si účtovať minimálny doplatok, o ktorom bude kupujúci informovaný v e-maily.  

6. Pozor, pokiaľ si zákazník nezvolí lakovanie plátna, tak sa dôrazne neodporúča siahať na plátno alebo akokoľvek s plátnom neopatrne manipulovať, pretože si týmto krokom môžete plátno poškodiť.

7. Bezodkladne po obdržaní objednávky, pošle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a považuje sa za uzatvorenie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim.

8. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke, nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu, uvedenú v týchto obchodných podmienkach. 

9. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, ak nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky, na telefónne číslo alebo e-mail predávajúceho, uvedený v týchto obchodných podmienkach. 

10. Storno zaplatenej objednávky na klasickú a expresnú výrobu nie je možné. Ak nechtiac spravíte dve objednávky, a obe dve zaplatíte za storno objednávky si uctujeme 4 €.

11. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne, zjavne, chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo poslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky, podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a pošle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením o prijatí kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho.

12. V prípade, že kupujúci chce zlúčiť objednávky, tak si účtujeme poplatok 2,5 € za zlúčenie objednávok. Toto zlúčenie ide vykonať do 1 dňa od objednania prvej objednávky.

13. Poplatok za výmenu fotiek alebo zmenu rozmeru 4 € v stave zaplatené, v prípade že objednávka je už v stave vo výrobe, zmena fotiek nie je možná.

14. Poplatok 4 € za výmenu fotky, v prípade že si zákazník nahrá zlú fotku (čierne okraje). Zákazník pokiaľ bude chcieť vymeniť fotku, nahrá si novú objednávku.

15. Predĺženie darčekového poukazu
 - Predĺženie je možné iba v prípade, že si zakúpite predĺženie darčekového poukazu.
 - Predĺženie je možné iba o 2 mesiace.
 - Poukaz je možné predĺžiť iba v prípade, že je po splatnosti maximálne 1 mesiac alebo je pred koncom splatnosti. Staršie prepadnuté poukazy už nemožno predĺžiť.
 - Zlúčenie darčekových poukazov nie je možné.

16. Uzatvorením objednávky súhlasím s tým, že zo zadnej strany plátna sa nachádza naše logo a meno a priezvisko z Vašej objednávky. V prípade, že ste si zvolili uv tlač zo zadnej strany je naše logo.

17. Uplatnenie darčekových poukazov - darčekový poukaz má platnosť od zakúpenia 6 mesiacov, po tejto dobe platnosť darčekového poukazu prepadá. Darčekový poukaz má jednorazovú platnosť. Hodnota objednávky, kde je uplatnený darčekový poukaz musí byť minimálne rovnaká alebo vyššia ako hodnota darčekového poukaz. Pokiaľ v objednávke zvolíte kód darčekového poukazu, tak ho nie je možné kombinovať so zľavovým kupónom.

18. Manuál na vkladanie fotky
Do editora vkladajte fotografiu originálne fotografovanú vo vysokom rozlíšení.
Vyvarujte sa vkladaniu fotografií kde je na okraji napríklad: časť úst, nosa, ruky, hlavy (majte na pamäti, že túto časť fotografie budeme kopírovať na hranu obrazu) a obraz nebude možné reklamovať v tom zmysle, že vám vadí, že na hrane sa zobrazujú napríklad ešte raz ústa.
Za kvalitu fotografie zodpovedá každý zákazník sám, pred vložením do editoru si, prosím, poriadne skontrolujte či nie je fotografia rozmazaná alebo zrnitá. Opäť sa na túto chybu nebude brať ohľad, keďže je na každom zákazníkovi aby si fotografiu skontroloval.
Po dokončení objednávky už nie je možné fotografiu zmeniť, keďže ihneď po zaplatení nám idú fotografie automaticky do tlačovej fronty.
Náš editor kontroluje minimálny počet pixelov potrebný pre vami vybraný rozmer.
Vyvarujte sa vkladaniu fotografií stiahnutých zo sociálnych sietí (tieto siete vždy znižujú kvalitu fotografií).
Pokiaľ vám niekto pošle fotografiu na vytlačenie, vždy je nutné posielať fotografiu v najlepšej možnej kvalite. Buď je vhodné použiť nejaké úložisko alebo pri vkladaní fotografie do emailu odmietnuť zníženie veľkosti fotografie, ktoré email väčšinou ponúka.
Snažte sa, prosím, vyvarovať fotografiám bez dostatočného osvetlenia (tmavé fotografie, ktoré boli fotografované bez denného svetla, blesku alebo iného osvetlenia).
Pri vkladaní fotografie do editoru si, prosím, dávajte pozor na červené oči, akékoľvek zašpinenie na oblečení a podobne. Všetky tieto nedostatky, ktoré budete mať na fotografiách budú taktiež na obraze. Budú vidieť viac, keďže si ich nechávate tlačiť na veľkých rozmeroch.
Pozor si taktiež dajte na akékoľvek neprofesionálne úpravy fotografií, ktoré môžu taktiež znížiť rozlíšenie fotografie.
Je potrebné si uvedomiť, že fotky vidíme v zobrazení RGB množstvo odtieňov tvorené monitorom je mnohonásobne vyššie, než aké dokáže namiešať toner. Všetky tlačiarne tlačia v modeli CMYK, ktorý ponúka oveľa menšiu farebnú škálu.
Uvedomte si prosím, že keď si fotku zobrazíte na monitore, tak monitor je podsvietený, je tam značný jas, nikdy nemožno počítať s tým, že fotka bude úplne identická, čo sa týka svetlosti. Pokiaľ by to tak malo byť, pri porovnaní by ste si museli stlmiť jas monitora na minimum.
Plátno Recycled Satin Canvas 330g/m2, Plátno Satin Canvas 350g/m2 100% bavlna a lakovanie vyťahuje farby. To znamená, že farby budú o niečo sýtejšie ako farby na fotke, je to spôsobené povrchovou úpravou plátna na lesklý materiál nebo lakováním.

Pri sýto čiernych farbách na fotke odporúčame zvoliť lakovanie. V prípade, že si zvolíte sýto čiernu farbu bez lakovania dôrazne neodporúčame na plátno siahať, môže dôjsť k poškodeniu farieb.
Zo zadnej strany plátna je naše logo plus meno a priezvisko z Vašej objednávky.

IV. Zákaznícky účet 

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar taktiež bez registrácie. 

2. Pri registrácií do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru, sú predávajúcim považované za správne. 

3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva či v prípade kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok. 

6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu harwarového a softwarového vybavenia tretích osôb. 

V. Platobné podmienky a dodanie tovaru

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

- bezhotovostne, prevodom na bankový účet predávajúceho

IBAN: CZ4320100000002101604419
SWIFT: FIOBCZPPXXX

- On-line platobná metóda (kartou, on-line platba bankovým prevodom). Poskytovateľ platobnej brány je spoločnosť ComGate Payments, a.s.

2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Pokiaľ nie je ďalej uvedené, výslovne, inak rozumie sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru. 

3. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený,  v okamihu pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.

4. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho predom žiadnu zálohu či inú podobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou. 

5. Tovar je kupujúcemu dodaný:

- na adresu určenú kupujúcim, objednávkou kuriérskej služby GLS
- osobným odberom, na odbernom mieste v Českém Těšíně.

6. Voľba spôsobu dodania sa uskutočňuje počas objednávanie tovaru.

7. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné, dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. 

8. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru resp. náklady spojené s iným spôsobom.  

9. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade spozorovania porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

10. Zakladáme si na vysokej kvalite obrazu, balíky od nás odchádza starostlivo zabalené do obalu, bublinkové fólie, a vlnitej lepenky, následne ešte spevnené lepiacou páskou. Prosíme o starostlivú kontrolu balíku, ktorý Vám kuriér privezie. Ak je balík poškodený, prosíme o rozbalenie balíku pred kuriérom, a následnú kontrolu obrazov. Ak by bol obraz poškodený, prosíme o spísanie zápisu škody, ktorý Vám kuriér odovzdá na vyžiadanie. Reklamácia bez spísanie zápisu o škode nebude uznaná.

11. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na e-mailovú adresu kupujúceho a to dňom pripísania platby na účet predávajúceho. 

12. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar,  vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil. 

13. Doba dodania je u expresnej výroby 2 pracovné dny, a u klasické výroby 5 pracovních dní.

VI. Odstúpenie od zmluvy 

1. Kupujúci nemôže mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa zákona § 1837 občianskeho zákonníka: 

na tovar a zákazku vyrobenú podľa priania spotrebiteľa, nie je možné zo zákona uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní 


VII. Práva z chybného plnenia

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe kedy kupujúci tovar prevzal:

- má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
- neprevzatie tovaru kupujúcim, má sa za to , že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť si právo z chyby, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije pri tovare predávanom za nižšiu cenu, na chybu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri tovare na chybu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

3. V prípade výskytu chyby môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

- opravu tovaru,
- primeranú zľavu z kúpnej ceny,
- odstúpiť od zmluvy pokiaľ sa chyba vyskytuje opakovane

4. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo v mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. 

5. Predávajúci alebo nim poverený pracovník rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba vypočítaná podľa druhu výrobku či služby potrebnej k odbornému posúdeniu chyby. Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní, od dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy príde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.

6. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie. 

7. Právo z chybného plnenia kupujúcemu neprináleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu alebo pokiaľ kupujúci chybu sám spôsobil.

8. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu zámerne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby. 

9. Výber spôsobu reklamácie má kupujúci.

10. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi §1914 až § 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. 

11. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za chyby, upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

VIII. Doručovanie

1. Zmluvné strany si môžu všetku korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke. 

XI. Mimosúdne riešenie sporov 

1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká, obchodná inšpekcia so sídlom  Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov online nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

2. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

3. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu prevádza v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Z. z. O ochrane spotrebiteľa. 

X. Záverečné ustanovenia

1. Všetky dohody medzi  predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok potom strany zjednávajú, že sa vzťah riadi právom Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu zaviazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka. 

3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov patria predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho. 

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene využiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a používať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom. 

5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.

6. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná. 

7. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas trvania predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.              

8. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy. 


Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1. 8. 2021

Sledujte nás na @fotoobrazy_z_platna
Fotoobrazy z plátna
Odoberajte naše novinky a akcie

Chcete, aby vám neuniklo nič dôležité z nášho eshopu?
Potom neváhajte a prihláste sa k odberu noviniek.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Prijímame online platby Visa MasterCard gPay ApplePay
Balíček vám doručí GLS Toptrans